Refund Policy / นโยบายการคืนสินค้า

กรณีที่คุณไม่พอใจสินค้า ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม เรายินดีเปลี่ยนหรือคืนค่าสินค้าให้ แต่จะสามารถทำได้โดย

 • ท่านต้องแจ้งให้เราทราบภายในวันที่มีผู้รับสินค้า
  • หากเป็นการรับสินค้าทางไปรษณีย์จะเริ่มนับตั้งแต่วันที่มีผู้เช็นต์รับสินค้า
  • หากเป็นทางขนส่งเอกชนคุณต้องแจ้งหลังจากรับไม่เกิน 12 ชั่วโมง
 • สินค้าที่เปลี่ยนคืนจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์เหมือนกับตอนที่สินค้าถูกจัดส่ง
 • โดยที่คุณต้องได้รับการยืนยันการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าจากเราเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น จึงจะเป็นการยืนยันในการคืน/เปลี่ยนสินค้า แล้วจากนั้นถึงสามารถส่งสินค้ากลับมาได้

 

เงื่อนไขอื่นๆ

 • ผู้ซื้อจะต้องเป็นรู้รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายในการคืนสินค้า เช่น ค่าจัดส่งทั้งไปและกลับ และ ค่าธรรมเนียมที่ทาง K de Craft ถูกชาร์จ (ในกรณีชำระผ่านบัตรเครดิต หรือ โอนผ่านต่าง ธนาคาร)
 • ในกรณีที่ผู้ซื้อต้องการเปลี่ยนสินค้า จะสามารถเปลี่ยนสินค้าที่ราคาเท่ากันหรือสูงกว่าเท่านั้น เราจะไม่รับเปลี่ยนสินค้าที่ราคาต่ำกว่า
 • เราขอสงวนสิทธิ์ในการคืนหรือเปลี่ยนสินค้าที่จัดรายการส่งเสริมการขาย
 • เราขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนหรือคืนสินค้าสำหรับลูกค้าที่มาเลือกที่โชว์รูม เพราะ ท่านได้เลือกและเชคความเรียบร้อยแล้ว
 • ถ้าทางผู้ซื้อทำไม่ตรงเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งในข้างต้น ทาง K de Craft ขอสงวนสิทธ์ในการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า

International Transaction Refund Policy

All items are nonrefundable for International transaction